Pravidlá

Jury turnaja:

David Benedig
Roman Cíbik
Lukáš Řezanina

Protesty:

Protest musí byť odovzdaný písomne JURY turnaja alebo vedúcemu haly najneskôr do 15 minút od ukončenia zápasu. Poplatok za podanie protestu je 40,-€. V prípade zamietnutia protestu poplatok prepadá v prospech organizátora. Rozhodnutie JURY je konečné a nemenné.

Súpiska tímu:

Každý tím musí najneskôr do 1.9.2021 (vrátane) odovzdať a potvrdiť v užívateľskom rozhraní tímu súpisku. Po tomto termíne sa možnosť úpravy súpisky zmrazí a súpisku nebude možné meniť. K zápasom môžu nastúpiť jedine hráči uvedení na tejto súpiske.

Zápis o stretnutí:

Zápis o zápase je povinné vyplniť paličkovým čitateľným písmom a odovzdať na stolíku najneskôr 30 minút pred začiatkom nasledujúceho zápasu. Formuláre bude možné získať pri registrácii.

Čakacia doba:

Maximálna čakacia doba je 5 minút. Po vypršaní 5 minút nasleduje kontumácia v prospech prítomného tímu.

Farby dresov:

V prípade zhody farebných kombinácii dresov je tím uvedený v zápise ako "hosť" povinný zmeniť farbu svojich dresov za inú farebnú sadu.

Rozpis zápasov:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v uverejnenom zápise. O všetkých zmenách budú informovaný vedúci družstiev, ktorých sa zmena týka.

Ocenenia:

Prvé tri tímy získajú pohár a medaile (max. 20 medailii na tím). Po skončení finálového zápasu bude vyhlásený All-stars turnaja (5 hráčov + 1 brankár).

 1.0 Hrací systém

1.1 Amateur Hockey Cup hrá 16 mužstiev rozdelených do 4 skupín po 4 tímy.

1.2 Hrací čas je 2x20 minút hrubého času. Čas sa zastavuje len v poslednej minúte zápasu, pri strelenom góle, vylúčení alebo nariadení rozhodcu. Pred zahájením zápasu majú mužstva 5 minút na rozcvičenie. Prestávka medzi tretinami je 5 minút, rolba nejazdí.

1.3 Či si mužstvá vymenia strany je na dohode kapitánov, pred začiatkom zápasu.

1.4 V prípade nerozhodného stavu nasledujú samostatné nájazdy - 3 nájazdy na každej strane. 

1.5 Za výhru v riadnom hracom čase si mužstvo do tabuľky pripíše 3 body. V prípade výhry v nájazdoch 2 body. Za prehru v nájazdoch 1 bod, a za prehru v riadnom hracom čase 0 bodov.

1.6 V prípade rovnosti bodov sa bude poradie v tabuľke určovať nasledovne:

 • vzájomný zápas
 • skóre
 • väčší počet strelených gólov
 • nižší počet inkasovaných gólov
 • los

1.7 Každé mužstvo odohrá minimálne 5 a maximálne 6 zápasov.

1.8 Všetky mužstvá zo skupiny postupujú do play-off. (po prehre v play-off mužstvo hrá zápas o umiestnenie)


2.0 Pravidlá hry

2.1 Platia hokejová pravidlá Hockey Slovakia + pravidlo o BEZKONTAKTNOM HOKEJI  (hokej bez narážaní na mantinel, zablokovanie pri mantinely je v poriadku, avšak narazenie je trestané vylúčením, bodycheck v strede ihriska je tiež zakázany, proste tak ako sa to na amatérskych partičkách hráva.

2.2 O vylúčení, góle a sporných situáciach na ihrisku rozhoduje výhradne rozhodca

2.3 Nižší trest je 120 sekúnd (2 minúty) :

menšie priestupky ako seknutie, podrazenie, pád pod nohy, vysoká hokejka, zdržovanie hry, hákovanie, príliš mnoho hráčov na ľade, nešportové správanie, hrubosť, filmovanie, zakončenie po odpískaní

2.4 Vyšši trest je vylúčenie do konca zápasu (DKZ). V prípade udelenia DKZ, nebude hráčovi umožnené nastúpiť na ďalší zápas až do zasadnutia komisie. Komisiu bude tvoriť rozhodca daného strentutia, Jury turnaja, časomiera daného stretnutia a kapitáni oboch mužstiev. Prerokovávaný hráč sa zasadnutia nezúčastní. Komisia môže rozhodnúť ľubovoľne o zrušení trestu, alebo zastavení činnosti na jeden alebo aj všetky zápasy. V extrémnych prípadoch aj o vylúčení mužstva z turnaja, najmä v prípade že ide o opakované priestupky celého mužstva.

bitka, napadnutie, faul na hlav a krku, faul kolenom, bodnutie hokejkou, cross check, zákerný faul

2.5 Trestné strieľanie - o jeho nariadení rozhoduje rozhodca, podľa svojho uváženia.

2.6 Offside sa píska klasicky. O offside rozhoduje rozhodca.

2.7 Platí pravidlo o Icingu.

2.8 Na každý zápas musí mužstvo nastúpiť v minimálnej zostave 5+1 brankár. Avšak súpiska mužstva na turnaj musí mať minimálne 10 hráčov a 1 brankára.


3.0 Súpisky a registrácia hráčov a protesty

3.1 Amateur Hockey Cup je AMATÉRSKY turnaj. Každý hráč uvedený na súpiske prejde kontrolou zo strany organizátora. Organizátor vykoná kontrolu a za dôveryhodné zdroje akceptuje nasledovné databázy - www.hockeyslovakia.sk, www.eurohockey.com, www.eliteprospects.com

Úroveň turnaja sa snažíme nastaviť tak, aby vyhovovala čo najväčšiemu počtu hráčov. Keďže ide o amatérsky turnaj, nemôžu na ňom štartovať hráči, ktorí:

 • majú platnú registráciu na SZĽH alebo inom zväze
 • majú 15 a viac rokov a nastúpili za posledné dva roky (2019/2020 až 2020/2021) na akýkoľvek súťažný zápas organizovaný SZĽH alebo iným zväzom
 • kedykoľvek nastúpili v kategórii juniorov U20 (vrátane) a starších
 • hrávali hokej na úrovni dorast U18 (vrátane) a zároveň majú zapísaný súťažný štart v U18 za posledných 5 rokov (2016/2017 - 2020/2021). Ak hrali katagóriu dorast dávnejšie a za posledných 5 rokov nemajú súťažný štart, štart je povolený.
 • kedykoľvek nastúpili v súťažnom zápase EUHL

Výnimkou sú hráči (môžu nastúpiť), ktorí: 

 • majú viac ako 45 rokov a nikdy nehrali v dvoch najvyšších súťažiach a zároveň sú minimálne 10 rokov bez štartu v súťažnom zápase (od sezóny 2011/2012)
 • brankári - obmedzenie pre brankárov platí len pre tých, ktorí nastupujú alebo nastupovali v mužskej alebo juniorskej kategórii vo dvoch najvyšších ligách vo svojej krajine
 • hrávali hokej v detských kategóriach a nevzťahujú sa na nich pravidlá opísané vyššie (nastúpiť môžu)

3.2 V prípade, že sa počas turnaju zistí, že niektorí z hráčov spadá do niektorej z vyššie uvedených kategórii, rozhodne Jury turnaja nasledovne, podľa času zistenia:

 • pred prvým zápasom: mužstvo hráča vyškrtne zo súpisky alebo mužstvo bude môcť odohrať všetky zápasy, no nebudú mu udelované body a skončí na poslednom mieste v skupine
 • počas turnaja: mužstvu sa odoberú body za odohraté zápasy a ďalej bude pokračovať normálne v turnaji bez previneného hráča - mužstvo bude môcť odohrať všetky zápasy no nebudú mu udelované body a skončí na 4. mieste v skupine
 • Jury môže prihliadnuť aj na výkonnostnú kvalitu hráča a na to, či zásadne ovplyvňuje výsledky turnaja.

3.3 Organizátori budú náhodne kontrolovať tímy a to, či ich hráči spadajú do kategórie amatérov podľa pravidiel uvedených v bode 3.1 pred začatím turnaja aj počas jeho konania. Konať budú aj na podnet kapitánov mužstiev. Zodpovednosť za dodržanie pravidiel leží na mužstvách samotných. V prípade, že hráč prejde náhodnou kontrolou pred turnajom a následne sa ukáže, že podľa pravidiel nemôže na turnaji štartovať, bude sa postupovať podľa bodu 3.2.

3.4 Prihlásenia mužstva - mužstvo sa registruje pomocou registrácie na webovej stránke turnaja. Najneskôr 31.7.2021, vyplní tím online súpisku mužstva s uvedenými menami a dátumami narodenia. V prípade, že hráč hrával aktívne hokej, aj upresnenie dokedy a na akej úrovni.  

3.5 V prípade potreby doregistrovania hráča po uzavretí súpisky, budú organizátori postupovať individuálne.

3.6 Súpiska mužstva - po odoslaní súpisky cez turnajovú stránku bude súpiska uzavretá. Na začiatku turnaja, pri registrácii v hale dostane kapitán mužstva do rúk vytlačenú súpisku mužstva, ktorú na začiatku každého zápasu odovzdá na časomieru po skončení zápasu vyzdvihne opäť na časomiere.

3.7 Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť turnaj aj bez udania dôvodu. A to najmä v prípadoch ako napríklad nízky počet prihlásených družstiev s uhradeným štartovným, problém so zimným štadiónom alebo kvôli vyššej moci.


4.0 Dodatočné ustanovenia

Na každý zápas je vyhradených 60 minút. V prípade predpokladu, že sa nestíha daný zápas v časovom rozmedzí dohrať, budú upravené pravidlá nasledovne:

 • tresty pre hráčsku lavicu za zdržovanie
 • rozhodca po prerušení zapíska a vyzve mužstvo na vhadzovanie, o 5 sekúnd ho vhodí aj v prípade že druhé mužstvo nie je na mieste
 • čistý čas v poslednej minúte sa ruší
 • v prípade nerozhodného stavu jeden nájazd na každej strane
 • ak mužstvo nenastúpi na začiatok stretnutia po 5 minútovej rozcvičke (5 min po začiatku zápasu) prehráva kontumačne 0:3

Povinná výstroj

 • každý hráč musí mať na sebe minimálnu výstroj. Tou sa rozumie nasledovné: prilba na hokej, holenné chrániče, rukavice, dres, korčule, hokejka.