Pravidlá

Jury turnaja:

David Benedig
Roman Cíbik
Lukáš Řezanina

Protesty:

Protest musí byť odovzdaný písomne JURY turnaja alebo vedúcemu haly najneskôr do 15 minút od ukončenia zápasu. Poplatok za podanie protestu je 40,-€. V prípade zamietnutia protestu poplatok prepadá v prospech organizátora. Rozhodnutie JURY je konečné a nemenné.

Súpiska tímu:

Každý tím musí najneskôr do 19.4.2019 (vrátane) odovzdať a potvrdiť v užívateľskom rozhraní tímu súpisku. Po tomto termíne sa možnosť úpravy súpisky zmrazí a súpisku nebude možné meniť. K zápasom môžu nastúpiť jedine hráči uvedení na tejto súpiske.

Zápis o stretnutí:

Zápis o zápase je povinné vyplniť paličkovým čitateľným písmom a odovzdať na stolíku najneskôr 30 minút pred začiatkom nasledujúceho zápasu. Formuláre bude možné získať pri registrácii.

Čakacia doba:

Maximálna čakacia doba je 5 minút. Po vypršaní 5 minút nasleduje kontumácia v prospech prítomného tímu.

Farby dresov:

V prípade zhody farebných kombinácii dresov je tím uvedený v zápise ako "hosť" povinný zmeniť farbu svojich dresov za inú farebnú sadu.

Rozpis zápasov:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v uverejnenom zápise. O všetkých zmenách budú informovaný vedúci družstiev, ktorých sa zmena týka.

Ocenenia:

Prvé tri tímy získajú pohár a medaile (max. 20 medailii na tím). Po skončení finálového zápasu bude vyhlásený All-stars turnaja (5 hráčov + 1 brankár).

 1.0 Hrací systém

1.1 Amateur Hockey Cup hrá 16 mužstiev. Tie sú rozdelené do 4 skupín po 4 tímy.

1.2 Hrací čas je 2x20 minút hrubého času. Čas sa zastavuje len v poslednej minúte zápasu, pri strelenom góle, vylúčení alebo nariadení rozhodcu. Pred zahájením zápasu majú mužstva 5 minút na rozcvičenie. Prestávka medzi tretinami je 5 minút, rolba nejazdí.

1.3 Či si mužstvá vymenia strany je na dohode kapitánov, pred začiatkom zápasu.

1.4 V prípade nerozhodného stavu nasledujú samostatné nájazdy. 3 strelci na každej strane. 

1.5 Za výhru v riadnom hracom čase si mužstvo do tabuľky pripíše 3 body. V prípade výhry v nájazdoch 2 body. Za prehru v nájazdoch 1 bod, a za prehru v riadnom hracom čase 0 bodov.

1.6 V prípade rovnosti bodov sa bude poradie v tabuľke určovať nasledovne:

 • vzájomný zápas
 • skóre
 • väčší počet strelených gólov
 • nižší počet inkasovaných gólov
 • los

1.7 Každé mužstvo odohrá minimálne 5 a maximálne 8 zápasov.

1.8 Prvé štyri mužstvá zo skupín postupujú do play-off. (po prehre v play-off mužstvo hrá zápas o umiestnenie)


2.0 Pravidlá hry

2.1 Platia hokejová pravidlá SZĽH + pravidlo o BEZKONTAKTNOM HOKEJI  (hokej bez narážaní na mantinel, zablokovanie pri mantinely je v poriadku, avšak narazenie je trestané vylúčením, bodycheck v strede ihriska je tiež zakázany, proste tak ako sa to na amatérskych partičkách hráva)

2.2 O vylúčení, góle a sporných situáciach na ihrisku rozhoduje výhradne rozhodca

2.3 Nižší trest je 120 sekúnd (2 minúty) :

menšie priestupky ako seknutie, podrazenie, pád pod nohy, vysoká hokejka, zdržovanie hry, hákovanie, príliš mnoho hráčov na ľade, nešportové správanie, hrubosť, filmovanie, zakončenie po odpískaní

2.4 Vyšši trest je vylúčenie do konca zápasu(DKZ). V prípade udelenia DKZ, nebude hráčovi umožnené nastúpiť na ďalší zápas až do zasadnutia komisie. Komisiu bude tvoriť Jury turnaja, rozhodca daného strentutia , časomiera daného stretnutia, a kapitáni oboch mužstiev. Prerokovávaný hráč sa zasadnutia nezúčastní. Komisia môže rozhodnúť ľubovoľne na zrušení trestu, alebo zastavení činnosti na jeden alebo aj všetky zápasy. V extrémny prípadoch aj o vylúčení mužstva z turnaja, najmä v prípade že ide o opakované priestupky celého mužstva.

bitka, napadnutie, faul na hlav a krku, faul kolenom, bodnutie hokejkou, cross check, zákerný faul

2.5 Trestné strieľanie - o jeho nariadení rozhoduje rozhodca, podľa svojho uváženia.

2.6 Offside sa píska klasicky. O offside rozhoduje rozhodca.

2.7 Platí pravidlo o Icingu.

2.8 Na každý zápas musí mužstvo nastúpiť v minimálnej zostave 5+1brankár. Avšak súpiska mužstva na turnaj musí mať minimálne 10 hráčov a 1 brankára.


3.0 Súpisky a registrácia hráčov a prostesty

3.1 Amateur Hockey Cup je AMATÉRSKY turnaj. Pozor, oproti minulým ročníkom došlo k zmenám. Hráčom, ktorí spĺňajú niektorú z nižšie uvedených podmienok, nebude štart na turnaji povolený:

  • hráči, ktorí aktívne nastupujú v súťažiach organizovaných SZĽH alebo zväzu krajiny účastníckeho mužstva ( napr. ČSLH) kategórií dorast (vrátane) a vyššie, alebo v nich nastupovali v sezóne 2016/2017 a neskôr
  • hráči, ktorí aktívne hrávali hokej na juniorskej (vrátane) a vyššej úrovni a sú stále zaregistrovaní na hokejovom zväze svojej krajiny ako hráči alebo odohrali 2 a viac sezón v kategórii juniori alebo vyššie.
  • hráči, ktorí aktívne hrávali hokej v súťaži organizovanej SZĽH alebo iným národný zväzom v najvyššej lige na mužskej úrovni
  • hráči, ktorí aktívne hrávali hokej v súťaži organizovanej SZĽH alebo iným národný zväzom v nížších mužských ligách a majú menej ako 45 rokov (v prípade, že majú viac ako 45 rokov, musia byť aspoň 5 rokov neaktívny)
  • hráči hrajúci EUHL alebo hráči, ktorí v EUHL nastúpili v sezóne 2014/2015 a neskôr
  • Naopak vítaní sú všetci hokejisti partičkári, ľudia ktorí s hokejom skončili v skoršom veku
  • Výnimkou sú brankári - obmedzenie pre brankárov platí len na tých, ktorí nastupujú alebo v posledných 5 rokoch nastupovali v mužskej kategórii vo dvoch najvyšších ligách vo svojej krajine

3.2 V prípade, že sa počas turnaju zistí, že niektorí z hráčov spadá do niektorej z vyššie uvedených kategórii, rozhodne Jury turnaja nasledovne, podľa času zistenia:

 • pred prvým zápasom: mužstvo hráča vyškrtne zo súpisky alebo mužstvo bude môcť odohrať všetky zápasy no nebudú mu udelované body a skončí na poslednom mieste v skupine
 • počas turnaja: mužstvu sa odoberú body za odohraté zápasy a ďalej bude pokračovať normálne v turnaji bez previneného hráča/ mužstvo bude môcť odohrať všetky zápasy no nebudú mu udelované body a skončí na 4. mieste v skupine
 • Jury môže prihliadnuť aj na výkonnostnú kvalitu hráča a na to, či zásadne ovplyvňuje výsledky turnaja.

3.3 Organizátori budú náhodne kontrolovať tímy a či ich hráči spadajú do kategórie amatérov podľa pravidiel uvedených v bode 3.1 pred začatím turnaja aj počas jeho konania. Konať budú aj na podnet kapitánov mužstiev

3.4 Prihlásenia mužstva - mužstvo sa registruje pomocou registrácie na webovej stránke turnaja. Najneskôr týžden pred turnajom, tzn. 19.4.2019, vyplní tím online súpisku mužstva s uvedenými menami a dátumami narodenia. V prípade, že hráč hrával aktívne hokej, aj upresnenie dokedy a na akej úrovni.  

3.5 V prípade potreby doregistrovania hráča po uzavretí súpisky, budú organizátori postupovať individuálne.

3.6 Súpiska mužstva - po odoslaní súpisky cez turnajovú stránku bude zostava uzavretá. Na začiatku turnaja, pri registrácii v hale dostane kapitán mužstva do rúk vytlačenú súpisku mužstva, ktorú na začiatku každého zápasu odovzdá na časomieru po skončení zápasu vyzdvihne opäť na časomiere.


4.0 Dodatočné ustanovenia

Na každý zápas je vyhradených 60 minút. V prípade predpokladu, že sa nestíha daný zápas v časovom rozmedzí dohrať , budú upravené pravidlá nasledovne:

 • Tresty pre hráčsku lavicu za zdržovanie
 • Rozhodca po prerušení zapíska a vyzve mužstvo na vhadzovanie, o 5 sekúnd ho vhodí aj v prípade že druhé mužstvo nie je na mieste.
 • Čistý čas v poslednej minúte sa ruší
 • V prípade nerozhodného stavu jeden nájazd na každej strane
 • Ak mužstvo nenastúpi na začiatok stretnutia po 5 minútovej rozcvičke (5 min po začiatku zápasu) prehráva kontumačne 0:3

Povinná výstroj

 • každý hráč musí mať na sebe minimálnu výstroj. Tou sa rozumie nasledovné: prilba na hokej, holenné chrániče, rukavice, dres, korčule, hokejka