Propozície

Termín: 

3.-5.9.2021 (piatok, sobota, nedeľa)

Organizátor:

Amatérsky hokej o.z.

Registrácia:

Registrácia tímov je možná jedine prostredníctvom online prihlášky cez túto web stránku, ktorá je zároveň platná až po prijatí registračného poplatku za účasť na turnaji. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účasť tímu, ktorý nebude mať do 31.7.2021 splnené všetky platobné povinnosti voči organizátorovi. Registrácia tímov je možná do 31.7.2021 alebo do úplného zaplnenia (ostatné tímy budú zaradené na listinu náhradníkov v prípade, ak niektorý zo zaregistrovaných tímov nezaplatí štartovné do 31.7.2021. Tieto tímy budú oslovené v poradí, v akom boli zaregistrované). Všetky zaregistrované tímy s uhradeným štartovným budú mať potvrdenú účasť na turnaji najneskôr do 31.7.2021.

Hrací systém turnaja:

Tímy sú rozdelené do základných skupín, z ktorých do play-off postupujú všetky tímy. Poradie v základnej skupine rozhodne o súperoch v play-off, ktoré pokračuje vyraďovacím spôsobom.

Rozhodcovia:

Zápasu budú rozhodovať rozhodcovia zo Slovenska.

Rozpis zápasov:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v uverejnenom rozpise. O zmene budú včas informovaní všetcia manažéri tímov, ktorí budú uvedený ako manažér registrovaného klubu. 

Ocenenia:

Ocenené budú prvé tri tímy - pohár, medaile
Po ukončení finálového zápasu bude vyhlásený All-star turnaja.

Predzápasová príprava:

Rozcvičenie pred zápasom bude možné len do oficiálneho začiatku nasledujúceho zápasu. V opačnom prípade je rozcvička možná len mimo priestorov ihriska.

Šatne:

Organizátor sa pokúsi zabezpečiť pre mužstvá počas doby trvania turnaja samostatnú šatňu. V prípade nedostatku šatní, budú niektorým tímom poskytnuté zdieľané šatne.

Poistenie hráčov:

Každý účastník turnaja nastupuje na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednosť za akékoľvek zranenie, ochorenie či stratu vecí počas turnaja.