Štartovné

 

Do konca roka 2019 - 789 €/tím

Registrácia a platba uskutočnená v termíne 18.11.2019 - 31.12.2019

Do konca februára 2020 - 889 €/tím

Registrácia a platba uskutočnená v termíne 1.1.2020 - 29.2.2020

Dôležité upozornenie!

Zvýhodnenú cenu štartovného získa tím, ktorý v rámci termínu pre zvýhodnené štartovné samostatné štartovné uhradí, tzn. bude prijaté na účet organizátora. V prípade, ak sa tím zaregistruje v jednom mesiace ale štartovné uhradí až v nasledujúcom, je povinné uhradiť štartovné vo výške štartovného, ktoré prislúcha pre daný mesiac registrácie.

Platba štartovného:

Adresa majiteľa účtu: Amatérsky hokej o.z., Struková 24, 821 05 Bratislava
IBAN: SK31 8330 0000 0024 0134 4727
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Konštantný symbol: 0308
Poznámka: Názov tímu

Uzávierka registrácie:

Uzávierka registrácie je 25.2.2020. Nakoľko je počet tímov obmedzený na počet 16, turnaja sa môžu zúčastníť jedine tie tímy, ktoré sa zaregistrujú a v riadnom termíne uhradia štartovné. 

Pokuta:

Svojou registráciou na turnaji súhlasí každý tím s nasledovnými bodmi:

  • v prípade odhlásenia sa tímu z turnaja po 15.4.2020 resp. nedostavenia sa na turnaj, bude tímu účtovaná zmluvná pokuta 500,- € a zaradenie tímu na BLACK LIST (tímom z tejto listiny nebude povolený štart najbližšie 3 roky na turnaji)