Štartovné

 

Do konca mája 2021 - 799 €/tím

Registrácia a platba uskutočnená v termíne 1.1.2021 - 31.5.2021

Do konca júla 2021 - 899 €/tím

Registrácia a platba uskutočnená v termíne 1.1.2021 - 31.7.2021

Dôležité upozornenie!

Zvýhodnenú cenu štartovného získa tím, ktorý v rámci termínu pre zvýhodnené štartovné samostatné štartovné uhradí, tzn. bude prijaté na účet organizátora. V prípade, ak sa tím zaregistruje v jednom mesiace ale štartovné uhradí až v nasledujúcom, je povinné uhradiť štartovné vo výške štartovného, ktoré prislúcha pre daný mesiac registrácie.

V prípade zrušenia turnaja zo strany organizátora (nedostatok tímov, vyššia moc a pod.) bude štartovné vrátené v plnej výške najneskôr do 10 dní od vyhlásenia o zrušení turnaja.

Platba štartovného:

Adresa majiteľa účtu: Amatérsky hokej o.z., Struková 24, 821 05 Bratislava
IBAN: SK31 8330 0000 0024 0134 4727
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Konštantný symbol: 0308
Poznámka: Názov tímu

Uzávierka registrácie:

Uzávierka registrácie je 31.7.2021. Nakoľko je počet tímov obmedzený na počet 16, turnaja sa môžu zúčastníť jedine tie tímy, ktoré sa zaregistrujú a v riadnom termíne uhradia štartovné. 

Pokuta:

Svojou registráciou na turnaji súhlasí každý tím s nasledovnými bodmi:

  • v prípade odhlásenia sa tímu z turnaja po 15.8.2021 resp. nedostavenia sa na turnaj, bude tímu účtovaná pokuta 500,- € v zmysle súhlasu s podmienkami turnaja pri prihlasovaní tímu a zaradenie tímu na BLACK LIST (tímom z tejto listiny nebude povolený štart najbližšie 3 roky na turnaji)